Dobre pytanie - czym w ogóle jest to całe „O-S-W” o którym tak głośno na naszym forum... ale głucho poza nim?
Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, cofnijmy się na chwilę do czasów istnienia „LSW Spriters' Town”!

Pojęcie to jest pewnego rodzaju innowacją, jeżeli chodzi o sprity - nie jest stosowane na innych forach dyskusyjnych dotyczących tworzenia spritów (a przynajmniej nic nam na ten temat nie wiadomo). Teraz rozwińmy O-S-W:
OPAR - SPAR - WIP”
Skąd pomysł? Jeszcze przed powstaniem „Dragon Ball Super Sprit”, większość grafik mniejszych od sprita nazywano WIPem co oznacza „Work In Progress” (Praca w toku). W większości przypadków było to nonsensem, gdyż wiele prac tworzy się po prostu jako jedną pozę, na przykład dla przedstawienia ogólnego designu danej postaci lub pochwalenia się unikalną pozą.
Czym więc są OPARy i SPARy?
OPAR - „One pose and ready” (Jedna poza i gotowe).
SPAR - „Several poses and ready” (Kilka póz i gotowe).
Oba akronimy, łącznie z WIPem, istnieją do dzisiaj nie odbierając sobie w żaden sposób terytorium, a wręcz się uzupełniając. Każda praca nie będąca pełnym oraz gotowym spritem może zostać zaliczona jako OPAR lub SPAR. Jeżeli zaś jest rozbudowywana przez swojego autora, może nosić miano WIPa przed zakończeniem prac.

Zobacz poprzedni temat OPAR - One Pose And Ready!
Jedna poza i gotowe.
W ten sposób określamy postać lub formę, która została przedstawiona za pomocą zaledwie jednej pozy - niezależnie jakiej - zaś autor nie ma w planach dalszego jej rozbudowywania, chociażby do postaci SPARa.

Zobacz poprzedni temat SPAR - Several Poses And Ready!
Kilka póz i gotowe.
Można śmiało rzec, że jest to pojęcie pośrednie między OPARem, a WIPem. Dzięki niemu określimy postać lub formę posiadającą kilka póz - niezależnie jakich - zaś jej autor uznał, że to jest już gotowa praca i nie ma w planach dalszej rozbudowy.

Zobacz poprzedni temat WIP - Work In Progress!
Praca w toku.
Standardowe pojęcie, powszechnie wykorzystywane na większości for dyskusyjnych, lecz nie tylko. Nie muszą być one również poświęcone jakiemukolwiek rodzajowi grafiki. Dla nas jest to określenie postaci lub formy posiadającej większą ilość póz - głównie tych najważniejszych, niezbędnych do wykorzystania postaci na przykład w animacji lub komiksie - zaś autor ma w planach dalszą rozbudowę, dążąc ostatecznie do stworzenia pełnego sprita.

By Yoh.
Copyright© ARS. Kopiowanie bez zgody autorów zabronione.